Contributie

De contributie wordt jaarlijks door de penningmeesters vastgesteld en tijdens de Algemene Ledenvergadering gepresenteerd. De contributie bedragen staan ook vermeld op het aanmeldformulier.
De contributie nota wordt aan het begin van het seizoen via mail verstuurd en dient
betaald te worden binnen 1 maand na ontvangst. Wanneer je later in het seizoen instroomt wordt naar rato de contributie berekend.

ContributieBedrag
Reguliere competitie€ 195,00
Recreanten competitie€ 185,00
Trainingslid € 165,00
Verenigingslid€ 65,00

Contributie en ziekte, blessures, zwangerschap e.d.

Bij ziekte of blessures blijft de contributie volledig verschuldigd. Bij langdurige
ziekte of blessures (meer dan vier maanden) kan het bestuur uit coulance een
gereduceerde contributie vaststellen (dit is geen recht). Neem in dit soort
situaties in een zo vroeg mogelijk stadium contact op met de penningmeesters.

Contributie en afmelden

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 seizoen en wordt stilzwijgend verlengt. Vertrek tijdens het seizoen vormt geen reden tot gedeeltelijke vrijstelling van contributie. De uiterlijker opzeg datum of voor het wijzigen van je lidmaatschap is 31 mei. Dit in verband met de begroting en financiële verwachtingen voor het volgende seizoen. Opzeggen van het lidmaatschap dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren, via het afmeldformulier. Mondelinge afmeldingen bij wie dan ook hebben geen geldigheid en u kunt zich hier niet op beroepen!