Bestuurs- & Commissieleden

Hieronder vindt u de contactgegevens van de bestuursleden van de afdeling volleybal.

Bestuur afdeling volleybal
voorzitter@svl-volleybal.nlVoorzitter
Nicole Wielens &
Maureen van den Hoeven
penningmeester@svl-volleybal.nlPenningmeester
Corienne Merkensinfo@svl-volleybal.nlAlgemeen bestuurslid
Saskia SteenbeekSecretaris
Ledenadministratie volleybal
ledenadministratie@svl-volleybal.nlLedenadministratie
wedstrijdsecretariaat@svl-volleybal.nlWedstrijdsecretariaat

Hieronder vindt u de contactgegevens van de commissies van de afdeling volleybal.

Commissies afdeling volleybal
Jorine van der Grift,
Evita van Rooijen &
Tessa Hofman
sponsoring@svl-volleybal.nlSponsoring
Maud Kosterman
Veerle Slootweg
Esmée Schönfeld
communicatie@svl-volleybal.nlCommunicatie
Piya JansenWedstrijdcommissie