Aan-/afmelden

Nieuwe leden

Nieuwe leden kunnen zich via onderstaand formulier aanmelden.

Contributie

De contributie wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. De contributie bedragen voor het seizoen 2021/2022 bedragen € 150,- voor recreanten en € 175,- voor reguliere competitie leden, deze staan ook vermeld op het aanmeldformulier. De contributie nota wordt aan het begin van het seizoen via mail verstuurd en dient betaald te worden binnen 1 maand na ontvangst. 

Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren, gebruik hiervoor het afmeldformulier. Mondelinge afmeldingen bij wie dan ook hebben geen geldigheid en u kunt zich hier niet op beroepen!

Opzegtermijn

Afmelden voor het nieuwe seizoen dient te gebeuren uiterlijk 31 mei. Leden zijn automatisch lid voor een heel seizoen.

Clubtaken

Na het invullen van het aanmeldformulier word je doorgeschakeld naar de clubtaken pagina. Hier staat aangegeven wat het hebben van clubtaken inhoud en er staat beschreven wat de clubtaken bij SVL Volleybal zijn.

Aanmeldformulier

Contributie: De contributie word jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld; Contributie dient betaald te worden binnen 1 maand na ontvangst van de nota. Het contributieseizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni. Opzegtermijn: uiterlijk voor 31 mei.